Namens opdrachtgevers
Te koop aangeboden

 


Noord-Groninger kustgebied
Te koop aangeboden
Enkele kavels eerste klas landbouwgrond


Usquert
Verkocht
Percelen landbouwgrond


Oudeschip
Verkocht
Percelen landbouwgrond


Kloosterburen
Verkocht
Percelen landbouwgrond


Glimmen
Verkocht
Percelen landbouwgrond


Zeerijp
Verkocht
Fraai verbouwde woonboerderij
Bijgebouwen ingericht voor het houden van paarden
Nieuwe moderne rijhal afmetingen 20m x 50m.
Buitenrijbaan
Eventueel met aangrenzend perceel grasland


Wehe den Hoorn
Verkocht
Landgoed Wilgenheerd
Bestaande uit een modern verbouwde woonboerderij
Bed & breakfast faciliteiten
Natuurkampeerterrein
Zeer fraai gelegen aan vaarwater met boothuis
Grenzend aan natuurterreinen van Staatsbosbeheer
Zeer geschikt voor praktijk aan huis of galerie
www.wilgenheerd.nl


Nieuwolda
Verkocht
Akkerbouwbedrijf
Eerste klas kleigrond
Goede verkaveling
Solide bedrijfsgebouwen


Uithuizermeeden
Verkocht
Percelen landbouwgrond
Zeerijp
Verkocht
Percelen landbouwgrond


Witmarsum
Verkocht
Percelen landbouwgrond


Zandeweer
Verkocht
Akkerbouwbedrijf
52 hectare eerste klas zavelgrond
Goede verkaveling
Solide bedrijfsgebouwen


Loppersum
Verkocht
Zeer fraai nabij het dorp gelegen woonboerderij
Solide gebouwen ingericht voor het houden van paarden
Totaal groot 73 are
Bestaande uit tuinen, erf, boomsingels, gracht en buitenrijbaan.

Friesland
Verkocht
Exclusief melkveebedrijf
110 hectare landbouwgrond
Groot erf met modern ingerichte bedrijfsgebouwen

Godlinze
Verkocht
Akkerbouwbedrijf
42 hectare eerste klas zavelgrond
Goede verkaveling
Solide bedrijfsgebouwen

Loppersum
Verkocht
60 hectare eerste klas landbouwgrond
Goede aanééngesloten verkaveling

Middelstum
Verkocht
31 hectare eerste klas landbouwgrond
Zeer goede aanééngesloten verkaveling

Oldehove
Aangekocht
32 hectare landbouwgrond

Oldenzijl
Verkocht
24 hectare landbouwgrond
Aanééngesloten verkaveling

Oosternijkerk
Verkocht
Uniek akkerbouwbedrijf
Gelegen in het Noord-Friese kustgebied
143 hectare eerste klas lichte zavelgrond
Zeer goede moderne bedrijfsgebouwen

Sauwerd
Verkocht
10.25.00 hectare grasland
Goede aanééngesloten verkaveling

Sint Jacobiparochie
Verkocht
6.34.50 hectare bouwland
Gelegen in twee percelen

Spijk
Verkocht
Akkerbouwbedrijf
25 hectare eerste klas landbouwgrond
Goede verkaveling
Traditionele bedrijfsgebouwen

Toornwerd
Verkocht
Perceel landbouwgrond
Totaal groot 2.75.19 hectare

Uithuizen
Verkocht
Uniek akkerbouwbedrijf
70 hectare eerste klas kalkrijke zavelgrond
Zeer goede verkaveling
Gelegen in het Noord-Groninger kustgebied

Uithuizen
Aangekocht
31 hectare landbouwgrond
Aanééngesloten verkaveling

Uithuizen
Verkocht
Zeer fraai gelegen akkerbouwbedrijf "Edemaheerd"
Onder architectuur gebouwd stijlvol landhuis
Solide bedrijfsgebouwen met bewaarinrichting
Bewaarcapaciteit 1500 ton mechanisch gekoeld


Usquert
Verkocht
38 hectare eerste klas landbouwgrond
Goede aanééngesloten verkaveling

Wehe Den Hoorn
Verkocht
Percelen landbouwgrond

Zuidlaren
Verkocht
Perceel landbouwgrond
Goede aanééngesloten verkaveling

Burum
Verkocht
19 hectare goede kleigrond
Aanééngesloten verkaveling

Den Andel
Verkocht
Landbouwbedrijf
34 hectare eerste klas zavelgrond
Goede verkaveling
Solide bedrijfsgebouwen

Eemshaven
Verkocht
Oostpolder
50 hectare eerste klas kalkrijke zavelgrond

Kloosterburen
Verkocht
Bokum 4
Zeer fraai gelegen landhuis
Bouwjaar 1949
Onder architectuur gebouwd
Totale kavelgrootte 3256 m²

Morra
Verkocht
2,75 hectare grasland

Nes (Dongeradeel)
Verkocht
1,16 hectare landbouwgrond

Nieuwolda-Oost
Verkocht
Unieke monumentale boerderij van het oudste Oldamster type met bouwjaar 1771.
Totale kavelgrootte 1.76.70 hectare.
Bestaande uit tuin, erf en landbouwgrond.

Kloosterburen
Verkocht
9,5 hectare eerste klas zavelgrond
Gelegen in één perceel
Zeer goede verkaveling

Spijk
Verkocht
15 hectare eerste klas landbouwgrond
Goede verkaveling
In één perceel gelegen

Warffum
Verkocht
20 hectare eerste klas kalkrijke zavelgrond
Goede aanééngesloten verkaveling
Gelegen in het Noord-Groninger kustgebied

Wierum
Verkocht
34 hectare eerste klas zavelgrond in één kavel
Gelegen in het Noord-Friese kustgebied

Uithuizen
Verkocht
Uniek akkerbouwbedrijf
105 hectare eerste klas kalkrijke zavelgrond
Zeer goede verkaveling
Gelegen in het Noord-Groninger kustgebied

Westerwijtwerd
Verkocht
Akkerbouwbedrijf
58 hectare eerste klas landbouwgrond
Goed onderhouden bedrijfsgebouwen

Warffum
Verkocht
Uniek landbouwbedrijf
Gelegen in het Noord-Groninger kustgebied
50 hectare eerste klas kalkrijke zavelgrond
Goede aanééngesloten verkaveling
Solide bedrijfsgebouwen
Ingericht voor melkveehouderij

Zeerijp
Verkocht
18 hectare eerste klas lichte zavelgrond
Goede verkaveling
In één perceel gelegen

Siddeburen
Verkocht
17 hectare landbouwgrond
Goede verkaveling
Gelegen in twee percelen

Woldendorp
Verkocht
Nieuw melkveebedrijf
87 hectare goede kleigrond in één kavel

Uithuizen
Verkocht
22 hectare eerste klas kalkrijke poldergrond
Gelegen in één perceel
Zeer goede verkaveling

Stitswerd
Verkocht
20 hectare grasland
aanééngesloten gelegen

Hornhuizen
Verkocht
Akkerbouwbedrijf
Gelegen in het Noord-Groninger kustgebied
54 hectare eerste klas kalkrijke poldergrond
14 hectare buitendijkse gronden
Totale grootte 68 hectare
Goede aanééngesloten ligging
Geschikt voor vestiging melkveehouderij

Uithuizermeeden
Verkocht
Uniek akkerbouwbedrijf
68 hectare eerste klas kalkrijke zavelgrond
Zeer goede verkaveling
Gelegen in het Noord-Groninger kustgebied

Pieterburen
Verkocht
8 hectare eerste klas zavelgrond
Gelegen in één perceel

Uithuizermeeden
Verkocht
28 hectare eerste klas kalkrijke zavelgrond
Zeer goede verkaveling
Gelegen in het Noord-Groninger kustgebied

Finsterwolde
Verkocht
Uniek landbouwbedrijf
Gelegen in het Groninger kustgebied
128 hectare eerste klas kalkrijke kleigrond
Perfecte verkaveling
Solide gebouwen centraal in de kavel gelegen
Zeer geschikt voor vestiging melkveehouderij

t'Zandt
Verkocht
19 hectare eerste klas landbouwgrond
Gelegen in twee percelen